Trur grensene blir som dei er

Kosovo er i praksis splitta, men vil likevel ikkje falle frå kvarandre, meiner Peter Palmer i International Crisis Group (ICG).