Domstol oppløser regjeringen

Statsminister Somchai Wongsawat i Thailand utestenges fra politikken i fem år.