Blair: - Storbritannia står last og brast med USA

Britene vil fortsatt stå ved USAs side i Irak og Afghanistan, understreket Tony Blair på sitt siste besøk i USA som Storbritannias statsminister.