Privatiseringsofre protesterer

Arbeiderne på dekkfabrikken Record i Beograd møter fortsatt opp, sju måneder etter at fabrikken ble nedlagt.