Kreml: – Polen godtar russiske kjøttinspektører

Polen har gått med på å gi adgang til russiske inspektører som skal kontrollere kjøttkvaliteten til polske produkter, ifølge en Kreml-tjenestemann.