- Høyesterett vil behandle Kongo-saken

Kongos utenriksminister garanterer at Joshua French og Tjostolv Moland ikke vil bli henrettet. Samtidig sier han at en høyesterettsanke vil bli behandlet i hovedstaden.