Får stadig dårligere rykte

USAs omdømme blir stadig verre i Europa, men i Afrika har de fortsatt venner, viser en ny undersøkelse som er gjennomført i 47 land.