Glattpolert do på Hereiane

Eit toalettbygg av diamantsaga Jondal-skifer er blitt turistattraksjon i Hardanger.