«En katastrofe for næringen»

Laksenæringen vil kreve at regjeringen iverksetter krisetiltak hvis EU-tollen blir en realitet.