- Henrettes senest lørdag

Saddam Hussein er overført til irakisk varetekt og kommer til å bli henrettet senest lørdag, sier den irakiske dommeren Munir Haddad.