Den tunge dagen Gaza-evakueringen

Mirakelet uteble. Soldatene gjorde ikke mytteri, selv om mange av dem gråt da de skulle begynte å fjerne bosetterne.