Alt henger i EU

Den europeiske union er i krise på flere fronter, og som Gro sa: Alt henger sammen med alt. Den dype integrasjonens EU står i reell fare.