Krever væpnet politi ved pengetransporter

Svenske transportarbeidere krever at væpnet politi må eskortere store pengetransporter. Kravet fremmes med økt styrke etter ranet av et SAS-fly i Göteborg.