Bergenser godkjente CIA-aksjon

USA har i det skjulte overvåket tusenvis av internasjonale pengeoverføringer siden 2001. Banksjef Finn Otto Hansen (58) i Bergen er en av svært få som har kjent til - og godkjent - CIA-operasjonen.