Intensivert gransking av CIA-aktivitet i Europa

Presset for å granske påstandene om CIAs aktiviteter i Europa vokser. EU, Europarådet og flere europeiske land ber nå om avklaringer.