Krever at USA presser Iran

Israel er overbevist om at en av landets farligste fiender, Iran, er på nippet til å utvikle atomvåpen. Derfor bør USA endre kurs og legge langt større press på regimet i Teheran i stedet for å vente på utfallet av forhandlinger.