Generaler vil fjerne Rumsfeld

To nye amerikanske generaler tar til orde for at forsvarsminister Donald Rumsfeld må gå av.