Sveits stemmer over arbeidsinnvandring

Sveitsiske velgere skal søndag si ja eller nei til å åpne arbeidsmarkedet for borgere fra de ti nye EU-medlemslandene.