Bush ber om strengere atomregler

President George W. Bush ber det internasjonale samfunnet om å innføre strengere regler mot spredning av kjernefysisk ekspertise og teknologi.