Forhandler omgjenoppbygging

EU-landene er allerede i gang med å forhandle med USA om hvem som skal stå for opprydningen og gjenoppbyggingen etter krigen i Irak.