Skarpe reaksjoner mot USA

Mens de vestlige makter prøver å bli enige i alle fall om hvordan Irak skal gjenoppbygges, skaper tildeling av kontrakter til amerikanske selskap ny harme.