Kjemper desperat for hjelp

Lamreh, nord i Aceh-provinsen, har vært helt avskåret fra omverdenen etter flodbølgekatastrofen. I går fikk BT følge med et helikopter fra den amerikanske marinen som fraktet nødhjelp til landsbyen.