Statsminister Pedro Passos Coelho blir tvunget til de ny kuttene etter at landets grunnlovsdomstol slo fast at flere av regjeringens krisetiltak var grunnlovsstridige.

I en tale til nasjonen søndag forsikret Coelho at det ikke vil komme noen skatteøkninger i år, men at det skal kuttes i offentlige utgifter til blant annet helse og utdannelse.

Strid

Etter å ha hatt sparetiltakene til behandling i over tre måneder, kunngjorde domstolen fredag at fire av regjeringens sparetiltak er i strid med grunnloven. Det gjelder blant annet regjeringens reduksjon av feriepenger til embetsmenn og andre offentlig ansatte, reduksjon i pensjonene og lavere dagpenger for de arbeidsløse.

En rekke andre sparetiltak godkjente domstolen, men ifølge foreløpige beregninger oppstår det nå et hull i budsjettet på 1,3 milliarder euro, tilsvarende nesten 10 milliarder kroner.

EU-advarsel

EU-kommisjonen advarte sent søndag kveld regjeringen om at den må oppfylle forpliktelsene som ligger i kriselånet landet allerede har fått.

— Hvert eneste avvik fra spareprogrammets mål, eller en reforhandling, vil kunne nøytralisere innsatsen det portugisiske folket allerede har oppnådd, heter det i en uttalelse fra kommisjonen.

2013-budsjettet, som ble godkjent av nasjonalforsamlingen i fjor, inneholder besparinger på 5,3 milliarder euro, som skal bidra til å ta landet ut av økonomikrisen.