• TVILSAME METODAR: Valarbeidarar i arbeid under det afghanske parlamentsvalet i september i år. Oppteljinga er framleis ikkje ferdig. Skuldingane om valfusk er svært omfattande på same måte som under presidentvalet i fjor. FOTO: Saurabh Das

Skaut med rakettar og fylte urnene

Vallokalet vart angripe med rakettar og måtte rømmast. Då valfunksjonærane våga seg attende, var urnene fylt til randa med stemmer.