Vaksinen utviklet av selskapet GlaxoSmithKline ble gitt til 20 friske frivillige personer. Alle utviklet antistoffer som gjør det lettere for kroppen å bekjempe ebola.

Alvorlige bivirkninger er så langt ikke påvist hos noen av forsøkspersonene. De vil bli overvåket i nesten et år, og det antas at det fortsatt vil gå flere måneder før den nye vaksinen kan tas i bruk.

Testresultatene ble publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine onsdag.