— Når man tar innover seg den korte tiden til fristen går ut og antall temaer som må diskuteres og løses, er det umulig å nå en endelig og omfattende avtale innen 24. november, sier et medlem av den iranske delegasjonen i Wien, som ønsker å være anonym, til det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Iran og den såkalte 5+1-gruppen - USA, Russland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Kina - har forhandlet i flere år om en avtale som legger begrensninger på det iranske atomprogrammet - samtidig som de internasjonale sanksjonene mot landet oppheves.

Vestlige land frykter at Iran ønsker å utvikle atomvåpen, noe iranske myndigheter har avvist gjentatte ganger.