I en stikkprøve den svenske avisa Dagens Nyheter har gjort sammen med det svenske veterinærinstituttet, fant de at fire av tjue danske pakker med kjøtt inneholdt MRSA-bakterien, og én av tjue tyske pakker med kjøtt inneholdt bakterien.

— Det er bare et tidsspørsmål før svenske griser får bakterien, og det finnes ingen handlingsplan, sier veterinær og antibiotikansvarlig Björn Bengtsson ved Statens veterinærmedisinske anstalt (SVA).

Svært liten smittefare

MRSA-bakterien er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. Ettersom bakterien hovedsakelig finnes på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling, er sannsynligheten for at mennesker kan bli smittet gjennom å spise kjøttet svært liten. Bakterien kan imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner hos personer med svekket helse.

— Dersom vi får MRSA-bakterien inn i Sverige, vil bønder, veterinærer, transportører og deres familier trolig bli regnet som en risikogruppe. Om resistente bakterier finnes overalt rundt oss, øker risikoen for at vi skal påvirkes av dem, ifølge Bengtsson.

I fjor importerte Sverige rundt 142.000 tonn griseprodukter. Tre firedeler av kjøttet kommer fra Danmark og Tyskland, og ingenting testes, ifølge Dagens Nyheter.

Lav forekomst i Norge

Mattilsynet vil ikke fraråde nordmenn å kjøpe svinekjøtt i Sverige, selv om importert kjøtt kan inneholde bakterien.

— Faren for å få bakterien ansees som liten. Vi oppfordrer folk til å følge hygienerådene, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, til NTB.

Mattilsynets hygieneråd er å vaske hendene, bruke rene redskaper i matlagingen, sjekke temperatur i kjøleskapet, varme og kjøle ned maten tilstrekkelig og holde rå mat atskilt fra annen mat.

I mars i år gjennomførte Mattilsynet en stor undersøkelse for å kartlegge forekomsten av bakterien i Norge. Av nærmere 1.000 norske grisebesetninger, fantes bakterien kun i én besetning.

— Forekomsten i Norge er lav, og det er vi glade for. Vi tror vi har mulighet til å holde dette under kontroll, sier Fjetland.

Ingen sjekk

Importen av dansk svinekjøtt til Norge er liten. I fjor ble det importert 2.600 tonn fra Danmark, og det er hovedsakelig foredlede produkter og råvarer til norsk produksjon av for eksempel pølser. Importert kjøtt går imidlertid ikke igjennom noen kvalitetssjekk før det når norske butikkhyller.

— Innenfor EUs indre marked må det være spesielle avtaler mellom landene, og det er det ikke med tanke på disse bakteriene, sier Fjetland.