• KLIMAVERSTING: Utslippene fra olje- og gassproduksjonen på sokkelen bidrar sterkt til de norske klimagassutslippene. En ekspertgruppe mener oljerike Norge må kutte drastisk i utslippene hvis vi skal ta et rettferdig ansvar for den globale klimautfordringen. FOTO: DAVID HECKER

- Drastiske kutt påkrevd i Norge

Klimagassutslippene må kuttes med minst 50 prosent innen 2030 hvis Norge skal ta et rettferdig globalt ansvar for å nå togradersmålet.