I et intervju med radiostasjonen Europe 1 mandag sa Fabius at EUs utenriksministre i løpet av de nærmeste ukene skal møtes for å diskutere hvilke sanksjoner som skal lettes og hvordan det skal gjennomføres.

— Det vil mest sannsynlig skje i desember, sa Fabius.

Iran og verdensmaktene USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, som utgjør den såkalte 5+1-gruppen, ble i helgen enige om en avtale om Irans omstridte atomprogram. Avtalen omhandler blant annet i hvilken grad iranerne kan anrike uran.