Jokeren i Egypt?

Hæren kan avgjøre det politiske utfallet.