— Vi står side ved side med våre britiske venner og allierte og vil jobbe for å stille gjerningsmennene bak drapene på Alan, Jim Foley, Steen Sotloff og David Haines til ansvar for sine handlinger, sier Obama.

Alle mennene han nevner, antas å ha blitt drept av ekstremistgruppen Den islamske staten (IS).

IS la fredag ut en video som etter alt å dømme viser likvideringen av Henning. Myndighetene i USA og Storbritannia opplyste først at de jobbet med å sjekke om videoen var ekte. Men etter noen timer kom både Obama og den britiske statsministeren David Cameron med uttalelser som viser at de regner det som sikkert at 47-åringen er drept.

— ISILs brutale drap på Alan Henning viser hvor barbariske og avskyelige disse terroristene er, sa Cameron.

— Vi vil gjøre alt vi kan for å spore opp disse morderne og stille dem til ansvar for sine handlinger, la han til.

ISIL er et av flere navn som brukes om opprørerne som selv kaller seg Den islamske staten. (NTB)