-Spionmistenkt tilstår

En av de mistenkte innrømmer å være agent for russiske SVR, hevder påtalemyndigheten i USA.