— Vi har fulgt ordets utvikling i fem år, og det er ingen døgnflue, det blir bare mer og mer etablert. Nå er det et ganske vanlig ord som har fått en funksjon, så det er ingen grunn til å utelate det, sier Sven-Göran Malmgren, sjefredaktør for ordboken.

Bruken av ordet hen - et kjønnsnøytralt pronomen i stedet for han eller hun - har vært omstridt og skapt stor debatt i Sverige. Men det har ikke påvirket beslutningen, ifølge Malmgren.

— Selv om det er kontroversielt, er det ingen grunn til ikke å ta det med.

Ordboken kommer ut i nytt opplag i april neste år.