Agurkene bidro ikke til dødsfall

Laboratorietester viser at spanske agurker likevel ikke har forårsaket E. coli-dødsfallene i Tyskland.