• AVGRENSA KONTROLL: ISAF og den afghanske hærens kontroll avgrensar seg til områda langs hovudvegen inn til basaren i Ghowrmach. Afghanske soldatar står for vakthaldet i den norske leiren. FOTO: Håvard Bjelland

Eldreråd i nord stiller seg bak Taliban

Eldrerådet i Ghowrmach skal ha vedteke å støtte ein pakistansk Taliban-kommandant som har etablert seg i distriktet.