- Nærmere enighet om Icesave-avtalen

Den britiske regjeringen er villig til å droppe noen av sine krav i forhandlinger med Island om den såkalte Icesave-avtalen.