I alt ankom cirka 81.000 asylsøkere Sverige i fjor, viser foreløpige tall fra det svenske Migrationsverket. Syrere var den største gruppen blant asylsøkerne, deretter kom eritreere og statsløse, mange av dem palestinere.

33.500 flyktninger fikk innvilget sin asylsøknad, en økning på 25 prosent fra 2013. Cirka halvparten av disse var fra Syria. I tillegg fikk 1.960 kvoteflyktninger opphold i landet.

Alt i alt fikk drøyt 30.000 syrere og nærmere 8.000 palestinerne oppholdstillatelse. Dette tallet omfatter også mange som søkte om familiegjenforening.

Flere i 1992

Til tross for den kraftige økningen både i antall ankomster og innvilgede asylsøknader, er antallet fortsatt ikke like høyt som da krigen raste på Balkan i 1992. Da søkte drøyt 84.000 personer asyl i landet.

Ellers må man helt tilbake til andre verdenskrig for å finne et høyere antall asylsøkere i Sverige.

Garantert opphold

Mens asylsøkere fra Syria og Eritrea nærmest er garantert opphold i Sverige, varierer andelen blant personer fra andre land.

74 prosent av asylsøkerne fra Afghanistan fikk innvilget sin søknad, og det samme gjorde 70 prosent av asylsøkerne fra Somalia.

50 prosent av de 2.700 irakerne som søkte om asyl, fikk også innvilget søknaden, og det samme gjorde 49 prosent av asylsøkerne fra Etiopia.

Får avslag

Asylsøkere fra Kosovo, Bosnia, Serbia, Makedonia og Albania får derimot bare unntaksvis innvilget asyl i Sverige, viser statistikken.

Migrationsverket mottok i gjennomsnitt 1.500 asylsøkere hver eneste uke i fjor, mens antallet på det meste var oppe i 2.400.

Sverige er det land i Europa som tar imot flest asylsøkere i forhold til antall innbyggere. Bare Tyskland tar imot et høyere antall asylsøkere.