Mistenker RAF for skikkelig drittvær

Kunstig nedbør kan ha forersaket stormen som nesten utslettet en engelsk landsby i 1952. Royal Air Force drev regn-eksperimenter i perioden.