Sår tvil om nytten av gen-aper

Forskere strides om nytten av genmodifiserte aper.