- Skitne bomber sprer mer frykt enn død

En radioaktiv bombe vil trolig skape mer frykt enn død, men de økonomiske konsekvensene kan bli enorme, sier amerikanske eksperter.