Anda flytta til Lindås

Kvakk har ho aldri heitt. I Rosendal har anda aldri vore. Fredag flytta ho frå Hjellestad til Hindenes i Lindås. Der lever ho det gode andeliv som Dolly.