- Kan ikke ta EU-ja for gitt

EØS-uttalelsene til fyrst Hans Adam II av Liechtenstein ryster Utenriksdepartementet i Oslo.