Krever hele rapporten

Utenriksminister Jan Petersen forlanger hele Iraks rapport om landets våpenprogrammer på bordet. Uansett om deler av innholdet er irrelevant for om Irak har masseødeleggelsesvåpen eller ikke.