Britene hyller nettpionér

En britisk professor blir æret for sin rolle i utviklingen av internett.