Svensk sjøforsvar bare i kontortiden

Det svenske sjøforsvaret vil resten av året bare være operativt i kontortiden, for å spare penger.