Sjøslag i Sri Lanka gjorde slutt på våpenhvilen

Marinen i Sri Lanka og geriljagruppen Tamiltigrene braket sammen i et sjøslag mandag morgen. Tre marinefartøyer ble ødelagt og to av geriljagruppens båter sank.