Gerilja angrep SOS-barneby

Maoist-geriljaen i Nepal angrep fredag et barnehjem og skole tilhørende hjelpeorganisasjonen SOS-barnebyer.