Dødt løp på Færøyene

Det ble dødt løp ved valget på Færøyene, der det toneangivende tema var om Færøyene skal løsrive seg fra Danmark.