Genspleiset såkorn over hele Europa

Genspleisete produkter sprer seg nå med stor hastighet over store deler av Europa, og regjeringene er i ferd med å miste kontrollen over den teknologiske utviklingen.