Gufs fra den kalde krigen

Donald Rumsfelds beskyldninger mot Russland utløser rask reaksjon og trusler om en nedkjøling av forbindelsene mellom de to landene. Planer om rakettskjold er årsaken til spenningene.